You are currently viewing Wojewódzkie konkursy przedmiotowe

Wojewódzkie konkursy przedmiotowe

  • Post category:Aktualności

Zapraszamy do udziału w wojewódzkich konkursach przedmiotowych.
Terminarz konkursów, zakres wymagań oraz regulaminy znajdują się na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu:
http://ko.poznan.pl/rodzice_uczniowie/konkursy_olimpiady_turnieje/konkursy_przedmiotowe/
Chęć udziału uczniów w konkursach zgłaszamy do nauczycieli do dnia 12.10.2021:

UWAGA!
PRZED ZAPISANIEM UCZNIÓW DO KONKURSÓW PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ Z REGULAMINAMI ORAZ ZAKRESEM WYMAGAŃ.

Warunkiem uczestnictwa w konkursach jest również wydrukowanie dwustronne, czytelne i właściwe wypełnienie oraz oddanie do dnia 12 października 2021 r. nauczycielowi danego przedmiotu oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego uczestnika zawartego w karcie zgłoszenia ucznia do konkursu.
Oświadczenie należy wypełnić oddzielnie do każdego rodzaju konkursu.