You are currently viewing Dzień Kropki

Dzień Kropki

  • Post category:Szkoła

Dzisiaj obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Kropki, nie zabrakło zbawy, i wielu fantastycznych pomysłów. Co może powstać z kropki? Swoją fantastyczną kreatywność pokazały nam klasy 4-8 i ozdobiły przestarzeń przed szkołą