You are currently viewing Dzień Pustej Klasy w IV i VI klasie

Dzień Pustej Klasy w IV i VI klasie

  • Post category:Szkoła

Jak ma być pusta klasa to my bardzo chętnie! Lekcje, spotkania i zajęcia na dworze sprawiają, że nasi uczniowie integrują się, lepiej poznają i zawierają przyjaźnie. Po tak długiej przerwie w spotkaniach widać, jak nam wszystkim brakowało po prostu bycia z drugim człowiekiem. Klasy 4 i 6 w DZIEŃ PUSTEJ KLASY zorganizowały wspólny piknik!