You are currently viewing ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Zakończenie zajęć w ZSP Więckowice odbędzie się w piątek, 25 czerwca 2021 według harmonogramu:

– 8.00 Msza Święta

– 8.45 – 9.10 klasa VIII

– 9.15 – 9.45 klasy I, IV

– 9.50 – 10.20 klasy II, V

– 10.25 – 10.55 klasy III, VI, VII