You are currently viewing Wyniki Gminnego konkursu  pt:”Spotkanie z Julianem Tuwimem”

Wyniki Gminnego konkursu pt:”Spotkanie z Julianem Tuwimem”

Mamy zaszcyt poinformować o wynikach Gminnego konkursu literacko-plastycznego pt: “Spotkanie z Julianem Tuwimem”

I miejsce Michalina Trojanek- szkoła podstawowa W Dąbrowie

II miejsce Blanka Skowronek

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział!!!!

Nagrody i dylomy czekają na odbiór w dyżurce Zespołu Szkolo-P rzedszkolnego w Więckowicach