You are currently viewing Wykonanie roboty budowlanej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Więckowicach

Wykonanie roboty budowlanej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Więckowicach

Wykonanie roboty budowlanej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Więckowicach

Znak sprawy: ZSP.1.2021

Numer ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00071539/01
Dokumentacja postępowania znajduje się pod poniższym linkiem

https://e.pcloud.link/publink/show?code=kZWqQVZvuSqeN0I8EpSw3AkQfPOIy81KXRk

You are currently viewing Wykonanie roboty budowlanej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Więckowicach

Wykonanie roboty budowlanej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Więckowicach

Wykonanie roboty budowlanej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Więckowicach

Znak sprawy: ZSP.1.2021

Numer ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00071539/01
Dokumentacja postępowania znajduje się pod poniższym linkiem

https://e.pcloud.link/publink/show?code=kZWqQVZvuSqeN0I8EpSw3AkQfPOIy81KXRk