You are currently viewing KONKURS “ZNAM ZABYTKI MOJEJ GMINY!”

KONKURS “ZNAM ZABYTKI MOJEJ GMINY!”

Serdecznie zapraszamy uczniów do bezpłatnego uczestnictwa w zadaniu publicznym współfinansowanym przez Gminę Dopiewo pt.
“ZNAM ZABYTKI MOJEJ GMINY!”

Celem zadania jest popularyzacja lokalnego dziedzictwa architektonicznego w formie warsztatów modelarskich.
Zadaniem uczestników będzie SAMODZIELNE wykonanie w warunkach domowych miniatury obiektu zabytkowego  Gminy Dopiewo – kościół pw.  śś. Marcina i Wincentego w Skórzewie. W ramach zadania publicznego każdy z uczestników otrzyma od nas bezpłatny zestaw szablonów do samodzielnego stworzenia modelu miniatury w/w obiektu.

Liczba uczestników ograniczona!

Mariusz Brzęcki, prezes, 731 695 279

FUNDACJA NOWOCZESNY KONIN
ul. Kwiatkowskiego 1 pok. 210
62-500 Konin
KRS 0000478267
NIP 665-299-27-23
Regon 302537752

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ GMINĘ DOPIEWO