You are currently viewing “Tydzień ulgi” z myślą o uczniach wracających do szkoły

“Tydzień ulgi” z myślą o uczniach wracających do szkoły

Ruszamy i my!!!
Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w ramach kampanii społecznej Tydzień ulgi apeluje do szkół w całym kraju, aby w pierwszym tygodniu powrotu uczniów do nauki stacjonarnej, nauczyciele powstrzymali się od klasówek, pytania na lekcji i  zadawania uczniom zadań domowych.

Celem kampanii jest obniżenie stresu i zadbanie o samopoczucie uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w dobie pandemii.

Organizatorzy  Tygodnia ulgi wskazują, iż w walce z konsekwencjami stresu nie ma skuteczniejszego narzędzia niż obniżenie nasilenia i liczby czynników stresujących. Idea Tygodnia Ulgi jest więc niezwykle prosta i sprowadza się do obniżenia stawianych uczniom wymagań, choćby na kilka dni. Niech pierwszy tydzień powrotu do szkoły odbędzie się bez klasówek, kartkówek, zadań i  pytania na ocenę. Dla uczniów będzie to prawdziwa ulga.

Pomysłodawcy kampanii z Uniwersytetu Jagiellońskiego głęboko wierzą, że łączy nas przekonanie o istotności różnych funkcji szkoły: edukacyjnej, społecznej, wychowawczej oraz  miejsca integracji rówieśniczej. Dlatego w swojej kampanii apelują, aby przez jeden wyjątkowy tydzień szkoły mogły w pełni realizować swoje zadania nie związane bezpośrednio z procesem kształcenia.