You are currently viewing INFORMACJA DOTYCZĄCA SZCZEPIEŃ HPV

INFORMACJA DOTYCZĄCA SZCZEPIEŃ HPV

Uprzejmie informuję, że w bieżącym roku Powiat Poznański realizuje “Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV”, w ramach tego programu prowadzone będą szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) u:
•  dziewcząt i chłopców urodzonych w 2007 r. poprzez podanie dwóch dawek szczepionki przeciwko zakażeniom HPV typami: 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58, zwanej szczepionką 9-waletną (planowany termin podania szczepionki: I dawka – maj – czerwiec, II dawka – listopad-grudzień),
• dziewcząt i chłopców, którzy otrzymali co najmniej jedną dawkę szczepionki w ramach programu realizowanego w 2020 r., finansowanego z budżetu Powiatu Poznańskiego, uzupełniająco poprzez podanie drugiej i trzeciej lub trzeciej dawki szczepionki przeciwko zakażeniom HPV typami: 6, 11, 16, 18, zwanej szczepionką 4-waletną,
zameldowanych w gminach powiatu poznańskiego, (na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych) oraz posiadających ich pisemną zgodę na wykonanie szczepienia.

ZAPISY NA SZCZEPIENIA – DOTYCZY DZIECI URODZONYCH W 2007 R.:
Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, o możliwości skorzystania ze szczepień decydować będzie kolejność zgłoszeń. Zapisy na szczepienia dla dzieci z rocznika 2007 przyjmowane będą od 12 maja 2021 r.
•  pod numerami telefonów: 61 847 04 54 oraz 573 149 181
•  na adres e-mail: powiathpvzapisy@gmail.com – Uwaga!!! Zakres niezbędnych danych wymaganych w zgłoszeniu dostępny jest na stronie internetowej: www.edictum.pl, w zakładce: PROGRAMY/HPV Powiat Poznański 2021
•   osobiście – w siedzibie przychodni Edictum PLUS – Poznań, ul. Mickiewicza 31, pokój 120 (1 piętro) w godz. od 9:00 do 15:00.

Informujemy, że realizator Programu przychodnia Edictum Plus jest w trakcie ustalania możliwości przeprowadzenia szczepień w wybranych szkołach na terenie 17 gmin powiatu poznańskiego.
Aby w jak najszybszym terminie umożliwić młodzieży przyjęcie I dawki szczepionki zapraszamy wszystkich zainteresowanych, zapisanych na listę chętnych do szczepień, do siedziby Edictum PLUS – Poznań, ul. Mickiewicza 31, gabinet nr 100 (1 piętro), od 18 maja br.:
•   we wtorki w godzinach od 16:00 do 18:00
•   w czwartki w godzinach od 14:00 do 16:00

INFORMACJA DOTYCZĄCA SZCZEPIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH:
Dzieci*, które rozpoczęły szczepienia ramach „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV” realizowanego w 2020 r. przez Powiat Poznański mogą zgłaszać się na szczepienie w podanych wyżej terminach, bez wcześniejszej rejestracji. Warunkiem kontynuowania szczepień w roku 2021 jest zachowanie wymaganych odstępów między kolejnymi dawkami: II dawka min. miesiąc po przyjęciu I; III dawka minimum trzy miesiące po przyjęciu II, przy czym III dawka szczepionki musi zostać podana najpóźniej rok po podaniu I dawki.
(*dotyczy dzieci, których rodzice/opiekunowie prawni otrzymali pisemną informację ze Starostwa Powiatowego w Poznaniu o możliwości dokończenia cyklu szczepień rozpoczętych w 2020 r. W przypadku wątpliwości dotyczących uprawnień do szczepień uzupełniających należy kontaktować się z Wykonawcą Programu, pod numerem tel.: 573 149 181).
Aktualne informacje dotyczące “Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w 2021 r. (kontynuacja) dostępne są na stronie internetowej Powiatu Poznańskiego: https://powiat.poznan.pl/program-szczepien-hpv/oraz Wykonawcy Programu tj. podmiotu leczniczego Edictum Plus: https://edictum.pl/programy/powiat-poznanski-hpv-2021/

Poniżej znajdują się linki do prezentacji. 
https://youtu.be/c-dOdZqtsHo prezentacja dla rodziców
https://youtu.be/Iz4e16zfNUM prezentacja dla młodzieży