You are currently viewing „Lekcja:Enter”

„Lekcja:Enter”

Lekcje, które angażują uczniów? To możliwe z projektem „Lekcja:Enter”??Spieszymy poinformować, iż nauczyciele z naszego Zespołu zakończyli realizację projektu „Lekcja:Enter”?Jesteśmy z tego powodu bardzo dumni!Celem przedsięwzięcia jest rozwój kompetencji cyfrowych w polskich szkołach. W ramach tej inicjatywy w szkoleniach bierze udział ponad 75 tys. nauczycieli. My również dołączyliśmy do tego wyjątkowego grona. Projekt dla nas był odpowiedzią na zmieniającą się rzeczywistość szkolną spowodowaną koniecznością wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Nauczyciele przez ponad 40 godzin brali udział w różnych ścieżkach szkoleniowych przeznaczonych dla: nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, przedmiotów humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych, artystycznych oraz informatyki.