You are currently viewing RANKING LICEÓW I TECHNIKÓW – PERSPEKTYWY 2021

RANKING LICEÓW I TECHNIKÓW – PERSPEKTYWY 2021

Najlepszym liceum w województwie wielkopolskim zostało II LO im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu.
Na pierwszym miejscu wśród wielkopolskich techników znalazło się po raz kolejny Technikum Komunikacji w Zespole Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu.
W tegorocznym Rankingu wzięto pod uwagę dane 2186 liceów ogólnokształcących i 1743 techników, które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w czerwcu 2020 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej.

Kryteria Rankingu Liceów 2021 to: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%) oraz sukcesy w olimpiadach (25%). Po raz kolejny w tej kategorii uwzględnione zostały osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych.
Kryteria Rankingu Techników 2021 to: sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%).

Więcej: https://2021.licea.perspektywy.pl/articles/ranking-najlepszych-liceow-i-technikow-2021

RANKING LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 2021
Wyniki ogólnopolskie https://2021.licea.perspektywy.pl/rankings/ranking-glowny-liceow
Wyniki – woj. wielkopolskie https://2021.licea.perspektywy.pl/rankings/ranking-wielkopolski
Metodologia https://2021.licea.perspektywy.pl/methodology/ranking-liceow-ogolnoksztalcacych-2021-metodologia

RANKING TECHNIKÓW 2021
Wyniki ogólnopolskie https://technika.perspektywy.pl/2021/rankings/ranking-glowny-technikow
Wyniki – woj. wielkopolskie https://technika.perspektywy.pl/2021/rankings/ranking-wielkopolski
Metodologia https://technika.perspektywy.pl/2021/methodology/ranking-technikow-2021-metodologia

RANKING MATURALNY LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 2021
Wyniki ogólnopolskie https://2021.licea.perspektywy.pl/rankings/ranking-maturalny-liceow
Metodologia https://2021.licea.perspektywy.pl/methodology/ranking-maturalny-liceow-2021-metodologia

RANKING MATURALNY TECHNIKÓW 2021
Wyniki ogólnopolskie https://technika.perspektywy.pl/2021/rankings/ranking-maturalny-technikow
Metodologia https://technika.perspektywy.pl/2021/methodology/ranking-maturalny-technikow-2021-metodologia

RANKING SZKÓŁ OLIMPIJSKICH 2021
Wyniki ogólnopolskie https://2021.licea.perspektywy.pl/rankings/ranking-szkol-olimpijskich|
Metodologia https://2021.licea.perspektywy.pl/methodology/ranking-szkol-olimpijskich-2021-metodologia