You are currently viewing Jak trafnie wybrać szkołę podstawową?

Jak trafnie wybrać szkołę podstawową?

Zmiany zachodzące w Twojej psychice –przede wszystkim w zakresie poszukiwania najbardziej odpowiadającego Ci systemu wartości,stanowiącego „drogowskaz” na całe dalsze życie mają również wpływ na podejmowane w tym czasie pierwsze decyzje zawodowe. „Pułapki” czyhające wokół, zwłaszcza dotkliwe na tym etapie życia, mogą te decyzje skutecznie utrudniać. Jedną z takich pułapek jest np. uzależnienie od mediów, w tym od Internetu.Widać to w ogromie czasu, jaki można poświęcać na oglądanie TV czy korzystanie z komputera. Jaki może to mieć wpływ na Twoje dalsze, życiowe wybory?
Możesz na przykład nie mieć czasu na…odkrycie i rozwijanie swoich zainteresowań. W VIII klasie szkoły podstawowej na pytanie „czym się interesujesz?” może być Ci trudno odpowiedzieć. Na pytanie „co robisz w czasie wolnym?”– być może odpowiesz, że „oglądasz TV i korzystasz z Internetu”, ewentualnie „słuchasz muzyki”.
Czy masz czas na coś jeszcze, co mogłoby pomóc Ciodkryć swoje zainteresowania? Zwróć uwagę na to, że zainteresowania mają to do siebie, że same się „nie odkryją”…
Jaki to ma związek z Twoją tożsamością?
Tożsamość stanowi wizję własnej osoby (tożsamość osobista: świadomość niepowtarzalnych różnic między Tobą a innymi, przekonania na temat własnej osoby, samego siebie) oraz wizję innych (tożsamość społeczna: poczucie przynależności do określonej grupy społecznej, przekonania na temat innych ludzi). Uformowanie tożsamości (a dokładnie jej podstaw) jest jednym z kluczowych zadań okresu dorastania – warto zatem to zadanie wykonać„z głową”! Na proces kształtowania się Twojej tożsamości (który zwykle kończy się około 30 roku życia) składają się również Twoje wybory związane z zawodem, szkołą, pracą. To kolejny argument za tym, aby wybory te były trafne, oparte tylko o Twój potencjał. Tożsamość będzie kluczowym elementem Twojej osobowości, będzie niczym drogowskaz, którym zawsze będziesz się kierować,w każdej sytuacji życiowej… W procesie budowania własnej tożsamości poszukujesz odpowiedzi na pytanie kim jesteś, co chcesz w życiu robić, co jest dla Ciebie ważne, a także jak widzą Cię inni. Próbujesz, eksperymentujesz, sprawdzasz swoje możliwości, a także relacje łączące Cię z innymi. Poszukujesz autorytetów i podejmujesz decyzje w kluczowych dla Twojego życia obszarach.
Elżbieta Swat-Padrok