You are currently viewing Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną

Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną

„Życie pojedynczego człowieka znaczy coś tylko wtedy, jeśli dzięki niemu życie każdej żywej istoty staje się bardziej godne i piękne. Życie stanowi świętość, to znaczy jest wartością nadrzędną, której wszelkie inne wartości są podporządkowane.”

Albert Einstein

Moi Drodzy dzisiejszy dzień jest wyjątkowym dniem. 5-go maja obchodzimy Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych.

Dokumentem chroniącym praca osób niepełnosprawnych w Polsce jest Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych (z 25 października 2012 r.), której celem jest „promowanie, ochrona i zapewnienie pełnego i równego korzystania z praw człowieka i podstawowych wolności przez wszystkie osoby niepełnosprawne oraz popieranie poszanowania dla ich przyrodzonej godności”

Gwarantuje ona:

  • równe traktowanie osób niepełnosprawnych we wszystkich aspektach życia,
  • wskazuje środki zapewniające korzystanie przez osoby niepełnosprawne z praw przewidzianych w Konwencji,
  • ma przyczyniać się do rozwoju skutecznej polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych.