You are currently viewing Nauka zdalna ucznia z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Nauka zdalna ucznia z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

zdajemy sobie sprawę ile trudu wkładacie Państwo w wychowanie i edukację swoich dzieci, szczególnie teraz, kiedy wielu z was łączy swoją pracę zawodową ze wsparciem dzieci w zdalnej nauce. Dodatkową trudność stanowią specjalne potrzeby waszego dziecka zarówno w sferze edukacyjnej jak i społeczno- emocjonalnej. Chcielibyśmy podzielić się z Państwem kilkoma wskazówkami, które pomogą w organizacji i efektywnym wspieraniu ucznia.

  1. Podstawą udzielenia jakiejkolwiek pomocy uczniowi jest nawiązanie z nim przyjaznej relacji, zachowanie spokoju, opanowanie emocji. Komfort psychiczny jest bazą dobrej współpracy i zaangażowania obu stron. Dlatego Drogi Rodzicu, zadbaj o swoje samopoczucie, poczucie bezpieczeństwa, humor, odprężenie, dobry klimat– mimo niestabilnej i trudnej sytuacji społecznej.
  2. Uporządkuj, zaplanuj i omów w rodzinie nową strukturę dnia. Jest to niezwykle ważne dla uczniów ze spektrum autystycznego, dla których plan dnia, plan nauki i odpoczynku stanowi podstawę bezpieczeństwa i jest niezbędnym warunkiem dla efektywnej pracy. Wyznacz godziny i miejsce nauki, zadbaj o zminimalizowanie ilości rozporoszeń (np. ograniczenie hałasu, dostosowanie oświetlenia) Podziel aktywności na 4 grupy: naukę, ćwiczenia fizyczne możliwe do wykonania w warunkach domowych, obowiązki domowe, rozrywkę.
  3. Wspieraj, ale nie wyręczaj ucznia w nauce, w przygotowywaniu pracy domowej, prezentacji. Wytłumacz, gdzie i jak może znaleźć informację. Kieruj proste i konkretne polecenia, korzystaj z rysunków, wizualizacji. Bardzo wskazane byłoby założenie kalendarza (papierowego) i wpisywanie do niego wszelkich terminów i uzgodnień z nauczycielami. Informacje takie zapisane tylko w wersji elektronicznej mogą być bardzo łatwo przeoczone.
  4. Nagradzaj za pilną, systematyczną i samodzielną naukę. Stosuj system odroczonej nagrody (żetonowy/punktowy) Określ z uczniem formę nagrody, która byłaby wzmocnieniem pozytywnym jego pracy.
  5. Wspieraj i monitoruj umiejętności komunikacyjne i społeczne ucznia realizowane za pomocą  mediów elektronicznych i telekomunikacyjnych. Pozwól, aby uczeń samodzielnie zadawał pytania nauczycielom, rozwiewał wątpliwości, udzielał odpowiedzi, kontaktował się z rówieśnikami z klasy, brał udział w konkursach organizowanych przez samorząd szkolny.
  6. Bądź w stałym kontakcie z wychowawcą, nauczycielami, pedagogiem. Jeśli zauważysz inne trudności związane np. z obniżeniem nastroju, zachowaniami trudnymi, korzystaj z pomocy specjalistów szkolnych i dyżurujących w poradniach pedagogiczno-psychologicznych.