You are currently viewing Zasady zachowania podczas lekcji online

Zasady zachowania podczas lekcji online

Zachowanie podczas zajęć

  1. Słuchaj tego, co mówi nauczyciel. Nie mów, gdy mówi nauczyciel, bo robi się hałas.
  2. Możesz otworzyć z boku konwersację (czat) i zapisywać pytania. Ale nie zaśmiecaj też czatu odzywaniem się do innych nie na temat zajęć, pisaniem bzdur i emotikonek. Możesz robić to po spotkaniu.
  3. Głos na zajęciach zabieramy po kolei. Jest to ustalone przez osobę, która prowadzi zajęcia lub przez Was – poprzez zgłoszenie się do odpowiedzi.
  4. W celu zabrania głosu, uczeń zgłasza chęć wypowiedzi poprzez kliknięcie „łapki”. Wtedy nauczyciel przerywa lub kończy swoją wypowiedź i wyraźnie udziela głos uczniowi, który się zgłosił. Pozostali uczniowie słuchają wypowiedzi kolegi.
  5. Ekrany to teraz nasza klasa online – podobnie jak w szkole podczas lekcji, również tutaj NIE odzywaj się do nikogo wulgarnie, nie wyśmiewaj innych, nie krytykuj, nie obrażaj.
  6. Zachowaj kulturę osobistą – w mowie i w piśmie. (Dzień dobry. Cześć. Proszę powtórzyć. Potrzebuję pomocy. Czy mogę…?)
  7. Nie wolno w czasie lekcji online wyłączać mikrofonów innym uczniom, komentować wypowiedzi, zakłócać toku lekcji.
  8. Kiedy nauczyciel o to prosi, wyłącz kamerkę (ze względu na słaby Internet, który nie uciągnie tylu obrazów).
  9. Lekcji nie wolno nagrywać, fotografować, robić print screenów i upubliczniać. Złamanie tej ważnej zasady wiąże się nie tylko wykluczeniem z lekcji, ale też z konsekwencjami prawnymi.
  10. Zajęcia online wymagają od nas wszystkich skupienia. Szanujmy swój czas i koncentrujmy się na tym, co dzieje się na zajęciach. Jeśli zajęcia będą zakłócane, nauczyciel może wyciszać klasę i dać dostęp do mikrofonu tylko wskazanym uczniom.