You are currently viewing Dalton w ZSP Więckowice

Dalton w ZSP Więckowice

„Jeśli szanujemy dziecko i podążamy za jego możliwościami, to może ono zrobić więcej, niż od niego oczekujemy, a wszystko co dziecko potrafi – nauczycielowi zrobić nie wolno”

Helen Parkhurst

Każde dziecko jest inne, ma odmienne potrzeby i indywidualną drogę rozwoju, dlatego też przed nauczycielami stoi trudne zadanie: Jak zorganizować proces edukacyjny, aby sprostać tym wymaganiom i dać każdemu dziecku szansę na własny rozwój?
Koncepcja edukacji daltońskiej stwarza właśnie takie możliwości. Jest odpowiedzią na potrzeby dzieci oraz starszych uczniów.
Każdy uczeń dzięki realizacji koncepcji Planu Daltońskiego rozbudza swoje zainteresowania, staje się bardziej kreatywne i twórcze. W dzisiejszych czasach uczniowie nie chcą tylko siedzieć w ławce i być biernym odbiorcą, oczekują powierzania im zadań, których wykonanie będzie możliwe w ich własnym tempie, bez przymusu, zgodnie z ich możliwościami i predyspozycjami. Dzieci potrzebują działań kreatywnych, a nie odtwórczych. Współpracując z innymi, łatwiej jest zrozumieć nawet najtrudniejsze zagadnienia.
Tak organizowany proces edukacyjny zapewne przyczyni się w przyszłości do osiągnięcia sukcesu młodych ludzi.

Miło nam poinformować, iż od września 2020 roku ZSP Więckowice zacznie swoją wielką przygodę z Planem Daltońskim.