You are currently viewing Corrida Ortograficzna!!!

Corrida Ortograficzna!!!

  • Post category:Aktualności

W piatek, 30 kwietnia, podczas lekcji języka polskiego (w klasach lV-Vlll) odbedzie się konkurs ortograficzny, z którego wyłonimy Klasowych Mistrzow Ortografii!!😀👍💪Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów do walki z bykami!!!🐂