Zapisy do szkoły na rok szkolny 2021/2022

Rodzice kandydatów do klasy  pierwszej ZSP Więckowice!

Dyrektor Zespołu informuje, iż od 1 marca 2021 odbywają się zapisy do klasy pierwszej. Zachęcamy do składania dokumentów osobiście lub pocztą elektroniczną na adres e-mailowy szkoły: [email protected]

Potrzebny wniosek należy pobrać poniżej , następnie wypełnić i zeskanować lub wykonać zdjęcie oraz przesłać na podany wyżej adres poczty elektronicznej.

Wypełnione wnioski można wrzucać też do skrzynki pocztowej przy wejściu do szkoły.