Powrót klas I-III do szkoły

Zgodnie z decyzją Ministra zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej od poniedziałku 18 stycznia dzieci uczęszczające do klas I-III wrócą do szkóły zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GIS.

Wytyczne dla klas I-III szkół podstawowych

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że powrót uczniów klas I-III do szkół będzie możliwy jedynie w reżimie sanitarnym. Wspólnie z GIS i MZ przygotowaliśmy wytyczne dla szkół.

Opracowane zasady mają na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa. Wytyczne te, w dużej mierze opierają się na zapisach znanych już np. z września 2020 r. Znajdują się w nich rekomendacje dotyczące zasad organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni, organizowania gastronomii czy postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.

Zachęcamy do zapoznania się z wytycznymi