Akcja MEN “Razem na Święta”

Nasza szkoła i przedszkole przylaczyła sie do Akcji Ministerstwa Edukacji narodowej “Razem na Święta” Celem tej inicjatywy jest zarówno zachęcenie uczniów do niesienia pomocy innym, jak również budowanie wspólnot i więzi międzypokoleniowych. Ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii tegoroczna edycja akcji będzie miała nieco odmienny charakter.z tej okazji najmłodzsze przedszkolaki przystroiły chinkę niedaleko szkoły, starszaki natomiast złożyły kwiaty i znicze pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich w naszej miejscowości oraz samodzielnie wykonały i napisały listy do kolegów i koleżanek z grupy.

Dzieci szkolne z klasy 8 obdarowały piernikami sąsiadów i krewnych. Niektóre z nich zostały wystawione na licytacje dla bardzo chorej dziewczynki.

Zostały również przygotowane i wysłane kartki dla Kombatantów z Domów Pomocy Społecznej.