You are currently viewing “Idą święta – nie o sms-ie lecz o kartce pamiętaj!

“Idą święta – nie o sms-ie lecz o kartce pamiętaj!

  • Post category:Szkoła

Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii społecznej pt. „IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ!”

Uczniowie klasy 8 wykonali piękne kartki, wspaniały przykład dla młodszych uczniów.