You are currently viewing Pożegnanie Wójta Gminy Dopiewo

Pożegnanie Wójta Gminy Dopiewo

Pożegnanie

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Wójta Gminy Dopiewo – Adriana Napierały.

Rodzinie, bliskim i przyjaciołom składamy najszczersze wyrazy współczucia.

ZSP WIĘCKOWICE