You are currently viewing Akcja “Razem na Święta”

Akcja “Razem na Święta”

W tym roku szkolnym cała społeczność naszego Zespołu również włączyła się w akcję Razem na Święta. Uczniowie i nauczyciele wspólnie organizowali zbiórki darów dla potrzebujących, śpiewali kolędy, przygotowywali kartki z życzeniami oraz świąteczne upominki dla osób starszych i samotnych z najbliższej okolicy. Swoimi działaniami udowodnili, że pomagać można niezależnie od okoliczności. Dziękujemy za tak liczny udział w akcji i dobro okazane drugiej osobie!