You are currently viewing Kampania edukacyjna „Znamię! Znam je?

Kampania edukacyjna „Znamię! Znam je?

  • Post category:Aktualności

W tym roku Akademia Czerniaka, sekcja naukowa Polskiego Towarzystwa Chirurgów i Onkologów rozpoczęła kampanię edukacyjną „Znamię! Znam je?”, której celem jest upowszechnienie wiedzy na temat czerniaka i budowanie właściwych postaw prozdrowotnych wśród młodzieży.  
Koordynatorem działań na terenie naszej szkoły jest Pani Monika Ratajczak. Materiały przygotowane na potrzeby kampanii edukacyjno-informacyjnej pomogą w przeprowadzeniu zajęć wśród uczniów klasy VII i VIII. Po skończonych zajęciach uczniowie będą znać złote zasady profilaktyki czerniaka, zdobędą umiejętność przeprowadzenia samobadania skóry czy też różnicowania zmian podejrzewanych o charakter nowotworowy ze zwykłymi znamionami na podstawie zasady ABCDE (,,czerniakowe abecadło”). Należy także podkreślić, iż dzięki zdobytej wiedzy nastolatkowie mogą stać się ambasadorami akcji w swoich lokalnych środowiskach, zachęcając rodzinę i znajomych do podjęcia tych niezwykle prostych, ale skutecznych działań profilaktycznych.
Więcej informacji na stronie www.akademiaczerniaka.org oraz na Facebooku www.facebook.com/znamieznamje .