KONKURS LIST DLA ZIEMI

LISTY DLA ZIEMI – konkurs

Regulamin 2020

Regulamin konkursu „Najpiękniejszy List dla Ziemi 2020”

1. Niniejszy regulamin konkursowy (zwany dalej Regulaminem) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Najpiękniejszy List dla Ziemi 2020”.

2. Organizatorem konkursu jest Fundacja Ekologiczna Arka z siedzibą w Bielsku-Białej. NIP: 9372441981, Regon: 240005862, KRS: 0000226058

3.  Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu Facebook.com pod adresem: https://www.facebook.com/fundacjaarka/ (zwanej dalej Stroną). Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, organizowany ani współorganizowany przez portal Facebook.com.

4. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.). Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.

5. Celem konkursu jest wyłonienie najpiękniejszego listu napisanego podczas ogólnopolskiej akcji Listy dla Ziemi. Placówka oświatowa przesyła jeden list wybrany w wewnętrznych eliminacjach. Praca w formie skanu pierwszej strony listu musi być uzupełniona o następujące informacje:

– imię i nazwisko ucznia,

– nazwa szkoły i dokładny adres placówki,

– skan listu (jpg,pdf) nie może być większy niż 1MB

Placówka oświatowa wysyła email do 19 października  2020 na adres: [email protected]

6. Konkurs składa się z trzech etapów.

W pierwszym, przedszkola i szkoły podstawowe, które brały udział w akcji, wybierały najpiękniejsze listy napisane w ich placówkach i przesyłały ich skany do organizatora.  W drugim, spośród wszystkich nadesłanych listów jury wybiera finałowych do 50 prac. W etapie finałowym na fanpage’u Fundacji Ekologicznej ARKA na portalu Facebook (www.facebook.com/fundacjaarka) zostanie przeprowadzone głosowanie internautów, którzy wybiorą najpiękniejszy list.

Osoby chętne do wzięcia udziału w konkursie proszę, aby zgłosiły się do pani Darii Zyk-Macińskiej  po specjalny papier ekologiczny, na którym będzie można napisać list.

Rozstrzygnięcie I etapu ( wewnątrzszkolnego) 12 października 2020r. Wszystkie listy uczniów oraz listy- rysunki przedszkolaków proszę przynosić do pani Darii Zyk-Macińskiej, do 11.10.2020 koordynatora konkursu w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Więckowicach. Jury wybierze spośród przyniesionych listów wybierze jeden.

Jury w składzie: 

Paulina Ciszewska

Agnieszka Jurga- Ślisińska

Daria Zyk- Macińska