You are currently viewing Praca bibliotekarza i inne ciekawostki

Praca bibliotekarza i inne ciekawostki

  • Post category:Biblioteka

Bibliotekarz jest pracownikiem biblioteki. Do jego zadań należy gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów biblioteki. Mogą to być książki, czasopisma, materiały kartograficzne, audiowizualne itp. Bibliotekarz spełnia również funkcję informacyjną, wyszukując, wstępnie selekcjonując i przekazując wyniki swojej pracy czytelnikom. Zajmuje się także tworzeniem narzędzi przydatnych do przeszukiwania zbiorów.To opiekun dorobku kulturalnego, który znajdzie dla nas książkę na regale, doradzi, ale też poinformuje o ciekawostkach wydawniczych.

Oni także byli bibliotekarzami

http://bibliotekabol1.blogspot.com/2011/05/oni-takze-byli-bibliotekarzami.html?m=1

Poczet bibliotekarzy dawnych i współczesnych

http://pedagogicznajaworznoczytelnikom.blogspot.com/p/poczet-bibliotekarzy.html?m=1

Ciekawostki o książkach i ich historii