You are currently viewing Uczeń u progu klasy czwartej – jak pomóc mu w nauce ?

Uczeń u progu klasy czwartej – jak pomóc mu w nauce ?

Na pierwszym etapie nauczania dla wielu dzieci obowiązek szkolny ograniczał się do odrabiania prac pisemnych. W klasie czwartej to nie wystarczy. Praca domowa często będzie polegała na powtarzaniu i utrwalaniu wiadomości zdobytych na lekcjach, a innym razem na uczeniu się rzeczy całkowicie nowych. Czasem wystarczy przeczytanie notatek, ale częściej konieczne będzie sięgnięcie do podręcznika. Czym wyższa klasa, tym więcej materiału do przyswojenia. Organizowanie materiału, którego trzeba się nauczyć będzie ważnym elementem uczenia się. Przekażmy więc dziecku podstawowe zasady uczenia się.

 • Uczymy się ,,od ogółu do szczegółu”. Na początku zapoznajemy się z treścią całości, a dopiero potem skupiamy się na szczegółach.
 • Materiał należy często powtarzać w niedługim czasie po jego wyuczeniu się, w przeciwnym razie trzeba będzie uczyć się go ponownie.
 • Efekty uczenia się będą lepsze, gdy uczeń będzie się uczył bezpośrednio po sobie różnych przedmiotów, np. polskiego i przyrody.
 • Między uczeniem się jednego i drugiego przedmiotu powinna nastąpić krótka przerwa na wypoczynek.
 • Aby uniknąć zjawiska ,,pustki w głowie”, gdy uczeń zostanie wezwany do odpowiedzi, należy kształcić umiejętność przypominania sobie i odtwarzania wyuczonego materiału w odpowiednim momencie (tzw. gotowość pamięci). Dlatego dziecko musi opanować wiadomości ze zrozumieniem, logicznie pogrupowane, wiązać nowe treści z tym, czego dowiedziało się wcześniej.

Ponadto:

 • Zadbajmy o stałe miejsce pracy, te same godziny. Im mniej zmian, tym mniej zakłóceń w pracy.
 • Przed przystąpieniem do odrabiania lekcji poprośmy dziecko, by przygotowało się do nich – skorzystało z toalety, zjadło gdy jest głodne (podjadanie w czasie nauki rozproszy jego uwagę).
 • Określmy czas pracy i czas odpoczynku. Zbyt długie przesiadywanie przy biurku nie sprzyja koncentracji na zadaniu. Dziecko wiąże odrabianie lekcji z przymusem siedzenia przy biurku, a nie z koniecznością koncentrowania się na zadaniu.
 • Doceniajmy wysiłki, a nie tylko efekty samodzielnej pracy, nagradzajmy najmniejsze sukcesy i starajmy się bagatelizować porażki. Dziecko uwierzy w siebie, bez obaw i lęków będzie próbowało pokonywać trudności.
 • Dodawajmy dziecku pewności siebie. Podkreślajmy jego mocne strony. Wiara w siebie sprzyja większej aktywności.
 • Prowokujmy dziecko do wystawiania sobie dobrych ocen. Jeśli coś się udało, cieszmy się z efektów razem z dzieckiem. Jeśli odkryje przyjemność w docenianiu własnych wysiłków, z pewnością chętniej będzie zabiegało o następne takie przyjemności.

Opracowała:

Anna Taraszka