[email protected]
 +48 61 814 83 51
 ul. Gromadzka 7, 62-070 Więckowice

PLAN DALTOŃSKI

„Jeśli szanujemy dziecko i podążamy za jego możliwościami, to może ono zrobić więcej, niż od niego oczekujemy, a wszystko co dziecko potrafi – nauczycielowi zrobić nie wolno”
                                                                                                                                 Helen Parkhurst


Każde   dziecko   jest   inne,   ma   odmienne   potrzeby   i   indywidualną   drogę   rozwoju, dlatego też przed nauczycielami stoi trudne zadanie: Jak zorganizować proces edukacyjny, aby sprostać   tym   wymaganiom   i   dać   każdemu   dziecku   szansę   na   własny   rozwój?  
Koncepcja edukacji daltońskiej stwarza właśnie takie możliwości. Jest odpowiedzią na potrzeby dzieci oraz starszych uczniów.
Każdy uczeń dzięki realizacji koncepcji Planu Daltońskiego rozbudza swoje zainteresowania, staje się bardziej kreatywne i twórcze. W dzisiejszych czasach uczniowie nie chcą tylko siedzieć w ławce i być biernym odbiorcą, oczekują powierzania im zadań, których wykonanie będzie możliwe w ich własnym tempie, bez przymusu, zgodnie z ich możliwościami i predyspozycjami. Dzieci potrzebują działań kreatywnych, a nie odtwórczych. Współpracując z innymi, łatwiej jest zrozumieć nawet najtrudniejsze zagadnienia.
Tak organizowany proces edukacyjny zapewne przyczyni się w przyszłości do osiągnięcia sukcesu młodych ludzi.


Miło nam poinformować, iż od września 2020 roku ZSP Więckowice zacznie swoją wielką przygodę z Planem Daltońskim.

Share on facebook