KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,
w związku z ogłoszeniem przez Rząd kolejnego etapu odmrażania gospodarki, zezwolono na otwarcie przedszkoli i żłobków od 6 maja br.
W dniu 13 maja br. Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiedziało stopniowy powrót uczniów do szkół.
Od 25 maja przywrócone zostaną zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III w szkołach podstawowych.
Organ Prowadzący wspólnie z Dyrektorami gminnych szkół i przedszkoli podjął decyzję o otwarciu od 25 maja przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach. Również od poniedziałku, 25 maja zorganizowane zostaną zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas I – III w szkołach. Szczegółowe informacje o zasadach zapisania dzieci na zajęcia dostępne są w poszczególnych placówkach.
Prosimy rodziców i opiekunów o stosowanie się do wytycznych.
Od 25 maja br. uczniowie klas VIII, a od 1 czerwca wszyscy uczniowie klas IV-VIII, będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów. Wymiar konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków jakimi dysponują szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły i potrzeby uczniów.
Trwają pracę aby, wszystkie placówki były przygotowane do spełnienia nowych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej związanymi z zapewnieniem bezpieczeństwa zdrowotnego dzieciom i pracownikom.
Z poważaniem
Grono ZSP Więckowice