KOMUNIKAT MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

zmiana terminu egzaminu ósmoklasisty wpłynęła na przesunięcie terminu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Z uwagi na duże znaczenie tej kwestii dla dyrektorów, nauczycieli, uczniów i rodziców przekazujemy do konsultacji projekt harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021. Uwzględnia on m.in. nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.

Do wiadomości dołączamy projekt harmonogramu rekrutacji oraz komunikat MEN w tej sprawie. Prosimy o zapoznanie się z materiałami oraz przekazanie ich pracownikom Państwa placówki. Jednocześnie zachęcamy do udziału w konsultacjach.

Uwagi i opinie prosimy przekazywać drogą elektroniczną na adres mailowy [email protected] do 13 maja br. do godz. 12.00.

Z wyrazami szacunku

Dariusz Piontkowski

Minister Edukacji Narodowej

Załączniki:

1. Projekt harmonogramu rekrutacji na rok szkolnych 2020/2021 – konsultacje – plik word

2. Projekt harmonogramu rekrutacji na rok szkolnych 2020/2021 – konsultacje – plik pdf

3. Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych – konsultacje –komunikat MEN