Rekrutacja do przedszkola 2020

UWAGA!
Szanowni Państwo!
Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Są one umieszczone w siedzibie Zespołu na drzwiach wejściowych w przedsionku.
Zakwalifikowanie dziecka można również sprawdzić w systemie elektronicznej rekrutacji wykorzystując wcześniej otrzymany login i hasło.
Informujemy również Państwa o konieczności potwierdzenia woli przyjęcia kandydata w postaci pisemnego oświadczenia dostarczonego osobiście do Zespołu lub potwierdzenia woli w systemie elektronicznej rekrutacji.
Osobiste złożenie woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia możliwe jest od 24.04.2020 – 05.05.2020, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00

W linku poniżej znajduje się instrukcja dot. elektronicznego potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola

https://nabor.pcss.pl/dopiewo/przedszkole/aktualności

https://nabor.pcss.pl/dopiewo/przedszkole/aktualnosci