You are currently viewing STOP COVID

STOP COVID

  • Post category:Aktualności

Chroń siebie i osoby w Twoim środowisku, poznając fakty i podejmując odpowiednie środki ostrożności. Postępuj zgodnie z zaleceniami lokalnej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Najlepszym sposobem uniknięcia zakażenia koronawirusem jest stosowanie zasady DDM (dystans społeczny, dezynfekcja rąk oraz noszenie maseczki) (w Polsce DDMA + W, czyli włączając jeszcze zainstalowanie aplikacji STOP COVID i wietrzenie pomieszczeń). Zachowanie dystansu (przynajmniej 1 metra, w Polsce zalecany dystans do 1,5 metra) pomaga w zmniejszeniu ryzyka zakażenia ze względu na sposób przenoszenia wirusa


Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się COVID-19:
Często myj ręce. Używaj wody z mydłem i środka dezynfekującego na bazie alkoholu.
Zachowaj bezpieczną odległość od osób kaszlących i kichających.
Noś maskę, gdy zachowanie odległości nie jest możliwe.
Nie dotykaj oczu, nosa ani ust.
Gdy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj nos i usta wewnętrzną stroną łokcia lub chusteczką.
Jeśli źle się czujesz, zostań w domu.
Jeśli masz gorączkę, kaszel i trudności z oddychaniem, skontaktuj się z lekarzem.

Zadzwoń z wyprzedzeniem do świadczeniodawcy, aby szybko uzyskać skierowanie do właściwej placówki medycznej. Zapewni Ci to ochronę i zapobiegnie rozprzestrzenianiu się wirusów i innych czynników zakaźnych.

Maski

Maski mogą pomóc w zapobieganiu przenoszeniu wirusów z osoby noszącej maskę na inne. Same maski nie chronią przed COVID-19 – należy także zachowywać odległość od innych osób i dbać o higienę rąk. Postępuj zgodnie z zaleceniami lokalnej stacji sanitarno-epidemiologicznej.