Wypożyczenie sprzętu do kształcenia na odległość

Zarządzenia nr 183/20 Wójta Gminy Dopiewo z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zasad wypożyczenia sprzętu niezbędnego do kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Wypełnione wnioski, złożone przez rodziców/prawnych opiekunów/ nauczycieli, za pośrednictwem Dyrektora Szkoły w wyznaczonym przez Państwa terminie,  proszę dostarczyć do dnia 17 kwietnia godz. 11.00 w formie papierowej lub drogą mailową.