REKRUTACJA 2020/2021 PRZEDSZKOLE

W terminie od 30 marca do 14 kwietnia wydrukowane i podpisane wnioski o przyjęcie do przedszkola w Więckowicach wraz z oświadczeniami należy złożyć w placówce pierwszego wyboru w następujący sposób:

  1. Przesłać skan na adres e-mail [email protected] W takim przypadku, w późniejszym terminie (dziś jeszcze nieokreślonym), trzeba będzie dostarczyć oryginał wniosku osobiście do placówki,
  2. złożyć podpisany i wypełniony wniosek wraz z załącznikami w formie papierowej w zaklejonej kopercie do skrzynki w dyżurce szkoły w wyznaczonych godzinach

25.03. 8:00-12:00

26.03. 11:00-15:00

27.03. 8:00-12:00

30.03. 8:00-15:00

31.03. 11:00-15:00

01.04. 8:00-12:00

02.04. 11:00-15:00

03.04. 8:00-12:00

06.04 8;00-12:00

07.04 11:00-15:00

08.04 8:00-12:00

09.04 11:00-15:00

10.04. 8:00-12:00

W RAZIE PYTAŃ DOTYCZĄCYCH FUNKCJONOWANIA SZKOŁY ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:
TELEFONICZNEGO 61 8148351 lub e-mail: [email protected]