KOMUNIKAT

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W związku z obowiązującym w kraju stanem epidemii informuję, że Minister Edukacji Narodowej wydłużył czasowe ograniczenie funkcjonowania szkoły na okres od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia br.. W tym czasie nadal odbywać się będzie nauczanie na odległość, ale w zmienionych warunkach organizacyjnych. Obowiązuje tygodniowy plan lekcji. Uczniowie nadal mogą pobierać materiały w dowolnym czasie z Librusa. Wejście na platformę Google Classroom(również w dowolnym czasie) i zapis jestem/obecny/obecna jest równoznaczny z obecnością ucznia na zajęciach w danym dniu.

Formą komunikacji nadal pozostaje Librus oraz Google Classroom.