ZAPISY DO SZKOŁY NA ROK 2020/2021

Ze względu na zaistniałą sytuację związaną z koronawirusem  COVID-19 informujemy że Szkoła prowadzi zapisy uczniów do klas pierwszych od 16.03.2020 do 03.04.2020r.  Podanie można pobrać bezpośrednio ze strony internetowej lub w sekretariacie.

Wypełnione i podpisane podanie można składać w następujący sposób:

– drogą mailową na adres: [email protected]

Oryginały przesłanych dokumentów trzeba będzie dostarczyć do sekretariatu w terminie późniejszym (wraz z dokumentami do wglądu)

– w formie papierowej w wyznaczonych godzinach do  dyżurki w budynku szkoły.

W RAZIE PYTAŃ DOTYCZĄCYCH FUNKCJONOWANIA SZKOŁY ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:
TELEFONICZNEGO 61 8148351 lub

e-mail: [email protected]

Należy pobrać poniższe załączniki, wydrukować je, wypełnić, podpisać i odesłać skany na adres [email protected]

Są to te same dokumenty, które otrzymali Państwo na drzwiach otwartych.

  1. Zgłoszenie
  2. Wizerunek
  3. Religia/etyka
  4. Świetlica