INFORMACJA WIELKOPOLSKIEGO KURATORIUM OŚWIATY

Szanowni Państwo 
Wielkopolski Kurator Oświaty informuje o opublikowaniu na stronie
Kuratorium Oświaty w Poznaniu bazy danych o liceach
ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia
województwa wielkopolskiego, do których prowadzony będzie nabór na rok szkolny 2020/2021.

Zestawienie informacji dotyczących ww. szkół zostało opracowane na
podstawie danych przesłanych przez dyrektorów tych szkół. Baza dostępna jest w serwisie w zakładce Szkoły i organy prowadzące –
Rekrutacja oraz Rodzice i uczniowie – Rekrutacja http://rekrutacja.ko.poznan.pl/przegladanie


Kuratorium Oświaty w Poznaniu
ul. Kościuszki 93
61-716 Poznań