POSTAW NA SŁOŃCE- GREEN TEAM

GREEN TEAM to grupa uczniów z klasy siódmej i ósmej, biorących udział w projekcie badawczym „Postaw na Słońce”, zorganizowanym przez Fundację Banku Ochrony Środowiska. Konkurs badawczy „Postaw na Słońce” ma na celu rozpowszechnienie wiedzy o  mikroinstalacjach OZE (Odnawialne Źródła Energii), czyli urządzeniach, pozwalających wytwarzać energię elektryczną we własnym zakresie na swój własny użytek. Szczególny nacisk położony jest na fotowoltaikę, czyli technologię przetwarzania energii słonecznej na elektryczną. Projekt trwa od listopada 2019r. do maja 2020r. Składa się z dwóch etapów.

ETAP I – ENERGIA SŁOŃCA DLA DOMU

1. Zbudowanie szkolnego zespołu konkursowego.
2. Zdobycie wiedzy na temat źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem energii odnawialnej. 
3. Zdobycie wiedzy na temat fotowoltaiki.

4. Pozyskanie do współpracy właścicieli domów jednorodzinnych, zainteresowanych udziałem w projekcie.

5. Obliczenie zapotrzebowania energetycznego budynków mieszkalnych. 
6. Obliczenie uciążliwości dla środowiska budynków mieszkalnych – wysokość emisji CO do atmosfery i jej kompensacja. 
7. Dobranie wielkości systemu fotowoltaicznego adekwatnego  do zapotrzebowania energetycznego domów mieszkalnych i obliczenie wynikających z tego oszczędności. 
8. Spotkanie z właścicielami domów, dla których wykonano obliczenia.

ETAP II – ZARABIAJ NA SŁOŃCU

1. Promocja OZE i fotowoltaiki w środowisku szkolnym.

2. Wykonanie prezentacji oraz przeprowadzenie apelu szkolnego.

3. Przygotowanie lokalnych kampanii promujących konferencje uczniowskie i możliwości zastosowania w praktyce gospodarstw domowych mikroinstalacji OZE – na przykładzie ogniw fotowoltaicznych.

4. Zorganizowanie konferencji dla społeczności lokalnych promujących energię ze źródeł odnawialnych, a w szczególności z fotowoltaiki, z podkreśleniem korzyści ekonomicznych i środowiskowych.

https://postawnaslonce.pl/index.php?m=ho