Nabór do klasy czwartej sportowej w Szkole Podstawowej w Dopiewie

W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, przeprowadzona zostanie rekrutacja do klasy czwartej sportowej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dopiewie, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Od 6 – do 30 kwietnia br. będzie trwał nabór dla uczniów będących obecnie w 3 klasie szkoły podstawowej.

Wszelkich informacji, dotyczących tworzenia klasy sportowej o profilu: piłka ręczna dla dziewcząt i piłka nożna dla chłopców, można uzyskać bezpośrednio w klubach sportowych oraz w sekretariacie szkoły:

  • UKS PANTERY Dopiewo: tel. 600 811 293
  • KS Canarinhos Skórzewo: tel. 536 170 288
  • w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dopiewie pod numerem tel. 61 8148356, kom. 665 333 248 lub pod adresem [email protected]

Poniżej zamieszczamy harmonogram rekrutacji, który stanowi załącznik do zarządzenie Nr 5/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego a także składania dokumentów do klasy czwartej sportowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Brzechwy w Dopiewie na rok szkolny 2020/2021.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klasy czwartej sportowej na rok szkolny 2020/2021

l.p.
Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy czwartej sportowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym.

06.04.20 r. – 30.04.20 r.

09.06.20 r. – 19.06.20 r.

2.

Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej.

04.05.20 r. – 15.05.20 r.

22.06.20 r. – 26.06.20 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

21.05.2020 r. godz. 12.00

29.06.2020 r. godz. 12.00

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

22.05.2020 r. godz. 12.00

30.06.2020 r. godz. 12.00

5.

Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

25.05.20 r. – 05.06.20 r.

01.07.20 r. – 10.07.20 r.

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.


08.06.2020 r. godz. 12.00

13.07.2020 r. godz. 12.00