e-Umiejętności to nowe możliwości w gminie Dopiewo

Od roku szkolnego 2018/19 nasza szkoła bierze udział w projekcie “e-Umiejętności to nowe możliwości w gminie Dopiewo”. W tym roku szkolnym do zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki doszły zajęcia w ramach koła Informatycznego oraz Programowania.

Poniżej znajdą Państwo harmonogramy realizacji tych zajęć:

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki:

Zajęcia z Programowania oraz koła Informatycznego: